Родов свят в стихотворението на Христо Ботев Майце си
2 стр.

Родов свят в стихотворението на Христо Ботев "Майце си"

Ботев е безсмъртният гений на българската възрожденска литература. В една от незабравимите му творби "Майце си" той акцентира върху връзката между индивидуалната личност и родовия свят, което отличава стихотворението от останалите...
admin
8 1
Образът на везира в поемата Изворът на Белоногата
1 стр.

Образът на везира в поемата "Изворът на Белоногата"

Изворът на Белоногата – най-хубавата поема на българската възрожденска литература. Персонажите, композицията и художествените средства са заимствани от българския фолклор и народни мотиви. Сюжетната основа също е позната – любовта на двама млади....
ndoe
231 0
Образът на родното в поемата Изворът на Белоногата
2 стр.

Образът на родното в поемата "Изворът на Белоногата"

Образът на родното в поемата "Изворът на Белоногата". Петко Рачев Славейков е изявен представител на българската възрожденска литература. Той откликва успешно и адекватно на повелите на своето време не само с дейността си на учител, книжовник и
cblock
36 4