Антигона - нравствените повели на сърцето
2 стр.

Антигона - нравствените повели на сърцето

Антигона Увод:Трагедията "Антигона" на Софокъл е прослава на атинската демокрация. Творбата представя сблъсъка между законността и моралните задължения, като конфликт между двама от героите Антигона и Креон...
mOn
13 2
Антигона-трагичната обреченост на непреклонната личност
2 стр.

Антигона-трагичната обреченост на непреклонната личност

Един от най-известните старогръцки драматурзи е Софокъл. Той твори в периода след гръко-персийските войни. Творчеството му е богато, макар да са запазени само седем от творбите му.....
ndoe
69 0
Власт и морал в Антигона
3 стр.

Власт и морал в Антигона

Софокъл е автор на много трагедии. Той живее и твори през V век пр. Хр., когато театърът взима дейно участие в решаването на основните въпроси на времето. Типично за Софокъл е въвеждането на трети артист, с което повишава броя на....
ndoe
206 2