Ще бъдеш в бяло - П Яворов
2 стр.

"Ще бъдеш в бяло" - П. Яворов

В творба като „Ще бъдеш в бяло” се утвърждава серафичния образ на жената-любима. Неговата идеализация прераства в пълно обожествяване-„като ангел”. Ето защо образът й губи пластически очертания, дематериализира се и създава усещане за безплътност.
nicky931
50 4
Темата за любовта в яворовото стихотворение Ще бъдеш в бяло
1 стр.

Темата за любовта в яворовото стихотворение „Ще бъдеш в бяло”

В поезията на Яворов „говори” модерната душа – двойнствена и страдаща, скептична и молеща се, но винаги неспокойна, все търсеща. подвластна на самотата и раздвоението, тази душа е подвластна и на любовта....
ndoe
111 4