Песента на човека - Пейо Яворов
2 стр.

"Песента на човека" - Пейо Яворов

Творбата може бъде определена като трагичен химн на човешката тревога и неспокойствие. Лирическият аэ живее в беэвремие, в което тотално са раэколебани представите за устойчивост и социално-ценностна йерархия ...
nicky931
374 12
Обречената надежда в Градушка от Пейо Яворов
1 стр.

Обречената надежда в "Градушка" от Пейо Яворов

Обречената надежда. Пейо Яворов е представител на две начала – индивидуализъм и символизъм. В индивидуалистичното си поприще е силно повлиян от Пенчо Славейков и убеждението му, че поезията достига целта си, когато е насочена към индивида. В поемата си...
ndoe
110 8
Стон Пейо Яворов
2 стр.

"Стон" Пейо Яворов

Темата за любовта в творчеството на Яворов преминава през два ярко противоположни периода, наситени с все поглъщаща любов и унищожаваща омраза към жената, с отричане на женската личност и с преклонение пред красотата и нежността на...
silviQ
59 4
Стихотворението Стон На Лора на Пейо Яворов
2 стр.

Стихотворението "Стон" ("На Лора") на Пейо Яворов

И в нереалната реалност на тази унесност е любовта – блян и копнеж, нежна и серафична, израз на чистото и светлото в душата. Тя е спасителка и изцелителка, тя е светъл лъч в тъмата на самотната душа...
nicky931
241 3