Паисиевата история като начин за откриване на българското и неговото място в света
3 стр.

Паисиевата история като начин за откриване на българското и неговото място в света

ЛИС, създадено върхи историята на Паисий, озаглавена "Паисиевата история като начин за откриване на българското и неговото място в света"...
dannyboy
366 5
История славянобългарска страстен зов за национално самоосъзнаване
3 стр.

„История славянобългарска” – страстен зов за национално самоосъзнаване

„История славянобългарска” е написана през 1762 година от монаха Паисий Хилендарски. Книгата е изцяло новаторска по съдържанието си, защото има за тема българската история и култура, а и новаторска по форма – първата книга, написана на новобългарски....
ndoe
86 5
Темата за историческмото съзнание и родовата памет в предисловията на Паисиевата история
2 стр.

Темата за историческмото съзнание и родовата памет в предисловията на Паисиевата история

От древността до днес са останали много малко литературни творби, отразяващи историята на различните народи и само една, свързана с българската.Това е „История славянобългарска”,написана от всеизвестния Паисий Хилендарски.....
ndoe
39 4
История славянобългарска на Паисий страстен зов за национално осъзнаване
3 стр.

"История славянобългарска “ на Паисий – страстен зов за национално осъзнаване

Произведението “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Появата на творбата е изпълнение на един от формалните белези на задължителния цивилизационен модел от втората половина на 18 век.
wizzair
284 4
История славянобългарска страстен зов за национално осъзнаване
3 стр.

"История славянобългарска" – страстен зов за национално осъзнаване

Произведението "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Това произведение олицетворява, засилва и подхранва започналия по това време сред българите процес на изграждане на национална идентичност. То има за цел.
ivan40
103 3
История славянобългарска на Паисий страстен зов за национално осъзнаване
3 стр.

"История славянобългарска “ на Паисий – страстен зов за национално осъзнаване

Произведението “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Появата на творбата е изпълнение на един от формалните белези на задължителния цивилизационен модел от втората половина на 18 век..
ndoe
156 3
Паисий Хилендарски патриот демократ и хуманист
1 стр.

Паисий Хилендарски – патриот, демократ и хуманист

„История славянобългарска” е дело на един духовен титан – оня, когото ние наричаме със скромното монашеско име Паисий Хилендарски. Паисий е личност, изпреварила времето си, прозряла общесвеното развитие на бъдещия век....
ndoe
37 2