История славянобългарска страстен зов за национално осъзнаване
2 стр.

"История славянобългарска" – страстен зов за национално осъзнаване

С "История славянобългарска" се поставя началото на същинския възрожденски процес. Във връзка със задачите, стоящи пред българската нация от този период: национално освобождение, църковна независимост, просвета и култура на българския език, като
lubega
171 6
История славянобългарска страстен зов за национално самоосъзнаване
3 стр.

„История славянобългарска” – страстен зов за национално самоосъзнаване

„История славянобългарска” е написана през 1762 година от монаха Паисий Хилендарски. Книгата е изцяло новаторска по съдържанието си, защото има за тема българската история и култура, а и новаторска по форма – първата книга, написана на новобългарски....
ndoe
86 5
Паисиевата история като начин за откриване на българското и неговото място в света
3 стр.

Паисиевата история като начин за откриване на българското и неговото място в света

ЛИС, създадено върхи историята на Паисий, озаглавена "Паисиевата история като начин за откриване на българското и неговото място в света"...
dannyboy
366 5
Паисиевата история като начин за откриване на българина и неговото присъствие в света
2 стр.

Паисиевата история като начин за откриване на българина и неговото присъствие в света

„История славенобългарская”, бележеща началото на Българското възраждане, е произведение с преходен характер между средновековната и новата литература..
ndoe
368 5
Темата за историческмото съзнание и родовата памет в предисловията на Паисиевата история
2 стр.

Темата за историческмото съзнание и родовата памет в предисловията на Паисиевата история

От древността до днес са останали много малко литературни творби, отразяващи историята на различните народи и само една, свързана с българската.Това е „История славянобългарска”,написана от всеизвестния Паисий Хилендарски.....
ndoe
39 4
История славянобългарска на Паисий страстен зов за национално осъзнаване
3 стр.

"История славянобългарска “ на Паисий – страстен зов за национално осъзнаване

Произведението “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Появата на творбата е изпълнение на един от формалните белези на задължителния цивилизационен модел от втората половина на 18 век.
wizzair
284 4