Героите на повестта Крадецът на праскови между пленничеството и свободата
2 стр.

Героите на повестта "Крадецът на праскови" между пленничеството и свободата

Повестта на Емилиян Станев „Крадецът на праскови” е история за една романтична, но невъзможна любов, изживяна сред ужасите на войната. Действието се развива в началото на 20 век в условията на хаос и нищета...
admin
327 13
Страстен зов за национално самосъзнаване
1 стр.

Страстен зов за национално самосъзнаване

Страстен зов за национално осъзнаване. История славянобългарска изразява правото на всеки народ да бъде свободен, равноправен , да се развива самостоятелно в кулкурно и политическо отношение...
gecata_maina
190 6
История славянобългарска страстен зов за национално осъзнаване
2 стр.

"История славянобългарска" – страстен зов за национално осъзнаване

С "История славянобългарска" се поставя началото на същинския възрожденски процес. Във връзка със задачите, стоящи пред българската нация от този период: национално освобождение, църковна независимост, просвета и култура на българския език, като
lubega
171 6
Паисиевата история като начин за откриване на българското и неговото място в света
3 стр.

Паисиевата история като начин за откриване на българското и неговото място в света

ЛИС, създадено върхи историята на Паисий, озаглавена "Паисиевата история като начин за откриване на българското и неговото място в света"...
dannyboy
366 5
Паисиевата история като начин за откриване на българина и неговото присъствие в света
2 стр.

Паисиевата история като начин за откриване на българина и неговото присъствие в света

„История славенобългарская”, бележеща началото на Българското възраждане, е произведение с преходен характер между средновековната и новата литература..
ndoe
368 5
История славянобългарска страстен зов за национално самоосъзнаване
3 стр.

„История славянобългарска” – страстен зов за национално самоосъзнаване

„История славянобългарска” е написана през 1762 година от монаха Паисий Хилендарски. Книгата е изцяло новаторска по съдържанието си, защото има за тема българската история и култура, а и новаторска по форма – първата книга, написана на новобългарски....
ndoe
86 5
ИВАН ВАЗОВ ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ - ПАИСИЙ
3 стр.

ИВАН ВАЗОВ „ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ” - „ПАИСИЙ”

Бихме могли да наречем Вазовата „Епопея на забра­вените” пантеон на без­смъртните. В годините не­посредствено след Освобождението, когато „разчетът владей, не духът”, забравата бързо обгръща едни от най-светлите имена на националната ни история.
bossa
60 4
История славянобългарска на Паисий страстен зов за национално осъзнаване
3 стр.

"История славянобългарска “ на Паисий – страстен зов за национално осъзнаване

Произведението “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Появата на творбата е изпълнение на един от формалните белези на задължителния цивилизационен модел от втората половина на 18 век.
wizzair
284 4