Стон Пейо Яворов
2 стр.

"Стон" Пейо Яворов

Темата за любовта в творчеството на Яворов преминава през два ярко противоположни периода, наситени с все поглъщаща любов и унищожаваща омраза към жената, с отричане на женската личност и с преклонение пред красотата и нежността на...
silviQ
59 4
Хамлет на Уилиям Шекспир и проблемът за избора и решимостта
3 стр.

"Хамлет" на Уилиям Шекспир и проблемът за избора и решимостта

Трагедията "Хамлет"-една от най-емблематичните творби на английския драматург Уилиям Шекспир е писана по време на Късния ренесанс. Това са смутни времена в исторически и духовен план, свързани с невъзможността на ренесансовата личност да приложи
ivan40
88 3
Бунт и възмездие в поемата Септември
1 стр.

Бунт и възмездие в поемата "Септември"

Творчеството на Гео Милев се вписва в границите на българския експресионизъм, който се оформя като радикална опозиция срещу символизма . Активната в социален план личност на експресионистите предусеща социалната разруха
loli
3 0
Волята за промяна в стихотворението Борба на Христо Ботев
2 стр.

Волята за промяна в стихотворението "Борба" на Христо Ботев

Поетическата концепция за свободата обединява всички житейски и творчески стремежи на Ботевата личност. За поета свободата има не само политически или социален, но и личностен смисъл. Негодуванието на Ботевия лирически Аз е предизвикано...
loli
16 3
Героите на деня в творчеството на Алеко
2 стр.

Героите на деня в творчеството на Алеко

Възпитан в духа на патриотичните и демократични възрожденски идеали, обществен и нравствено-етичен идеалист с неподкупна съвест и изострено чувство към несправедливостите в живота, светлата личност на човека и твореца Алеко Константинов....
ndoe
4 0
Героичното и трагичното в Йохан
2 стр.

Героичното и трагичното в "Йохан"

Христо Смирненски е един от класиците на българската литература, една талантлива личност, дала своя принос за равитието на българската поезия. Неговите произведения съчетават възвишени и трогателни чувства. Едно от тях е стихотворението "Йохан".
nezabravima
145 6