Образа на любимата в Две хубави очи
1 стр.

Образа на любимата в „ Две хубави очи”

Творбата изразява притихване пред образа на любимата жена, приклонение пред любовта и въздигането и на пиедестал пред, който автора се прекланя. Лирическият герой е пленен и очарован, не толкова от плътското в жената, отколкото от вътрешната и красота...
aisel93
405 15
Образа на любимата в Две хубави очи
1 стр.

Образа на любимата в „ Две хубави очи”

Яворовото стихотворение „Две хубави очи” е едно от най-чувствените му произведения разкриващи истинската същност на любовта и образа на любимата. Стихотворението е наситено с много чувства и емоции за това като цяло то звучи...........
ndoe
13 1
Образът на любовта и жената в стихотворението Две хубави очи от П Яворов
2 стр.

Образът на любовта и жената в стихотворението "Две хубави очи" от П. Яворов

Стихотворението "Две хубави очи" е свидетелство за богатите изразни възможности на символистичната поетика, с което се превръща в емблематична творба в любовната лирика на Яворов...
emoto_92
84 1
Образът на любовта и жената в стихотворението Две хубави очи
2 стр.

Образът на любовта и жената в стихотворението „Две хубави очи”

Стихотворението „Две хубави очи” е свидетелство за богатите изразни възможности на символистичната поетика, с което се превръща в емблематична творба в любовната лирика на Яворов...
nicky931
62 7