Борбата революцията и борецът за свобода в стихотворенията Хайдути
7 стр.

Борбата, революцията и борецът за свобода в стихотворенията “Хайдути”

Ботев като изключителна личност е бил от хората с постоянно тревожни души, от онези люде, които не могат да се задоволят с обикновеното, за които се казва, че са “родени бунтовници”, които все мечтаят, все дирят и все се стремят....
ndoe
62 1
Какви черти е вложил Ботев във величавия образ на Чавдар
1 стр.

Какви черти е вложил Ботев във величавия образ на Чавдар

Oбраза на Чавдар войвода дълбоко е вълнувал душата на Ботев. Пламенната творба "Хайдути" превръща Чавдар в образ - символ, носител на типичните и прекрасни черти на българския хайдутин - закрилник.
silviQ
25 0
Проблемът дълг любов в стихотворението До моето първо либе
2 стр.

Проблемът дълг – любов в стихотворението "До моето първо либе"

Христо Ботев е един от най-добрите ни поети. Той е написал стихотворения като "На прощаване", "Хайдути", "Майце си", "Към брата си" и други. Също така написва снания на омразата, родени от бунта на сърцето срещу роб
loli
19 0