Човешкото страдание и мъка драмата на човека разкрити в поемата Градушка
3 стр.

Човешкото страдание и мъка, драмата на човека, разкрити в поемата "Градушка"

Творчеството на Пейо Яворов съчетава поетическите търсения на цяло поколение български автори, поставя началото на много нови идейни течения, а същевременно е единно и самобитно по отношение на теми, идеи и образи...
mOn
130 1
Градушка на Пейо Яворов
2 стр.

"Градушка" на Пейо Яворов

Стихотворението „Градушка” е най-цялостното и най-добре композираното произведение на Яворов. В него е най-силно изображението на селото в нашата лирика, което може да се сравни с едни от най-добрите белетристични произведения...
admin
53 1
Пейо Яворов - Градушка
1 стр.

Пейо Яворов - " Градушка "

Стихотворението „Градушка” е шедиовър на Явороеата сациална поезия.Защото е представено като природна стихия която безпощадно унищожава плодовете на човешкия труд и неговата плаха надежда.
legolas
90 3