Живот и дело на Константин-Кирил Философ Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България
11 стр.

Живот и дело на Константин-Кирил Философ. Приносът на Кирил за културното развитие на Средновековна България.

Най-забележителното културно завоевание на славяните през средните векове е създаването на славянска писменост и книжнина. Прабългарските рунически надписи са кратки и са ползвани за ежедневни нужди, но в последствие това писмо не се е доразвило...
dannyboy
7 0
Достоевски - живот и творчество
6 стр.

Достоевски - живот и творчество

Достоевски е роден е на 30 октомври 1821-1881 г. в Москва, Русия, руски писател и публицист. Считан е за основоположник и предшественик на екзистенциализма, един от най значимите, изследователи на човешката психика и "руската душа" ...
dannyboy
5 0