Независим финансов контрол в публичния сектор по проекти финансирани от Европейските фондове
115 стр.

Независим финансов контрол в публичния сектор по проекти финансирани от Европейските фондове

Европейският съюз в процеса на разширяването си е възприел принципите за добро финансово управление на публичните средства, независимо дали са от вътрешно или международно финансиране...
daniche90
0 0
Финансово-счетоводен анализ на разходите себестойността печалбата и рентабилността
115 стр.

Финансово-счетоводен анализ на разходите, себестойността, печалбата и рентабилността

За нагледното представяне на финансово-счетоводния анализ в дипломната си работа съм разгледала фирма, която е започнала своята дейност през 1995 година...
ivan40
5 0
Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза
95 стр.

Финансово управление на лизингова компания в условията на икономическа криза

Целта на анализа е да се направят конкретните анализи по отношение възможностите за постигане на ефективност на финансово управление на компанията в усломия на криза...
ivan40
0 0
Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес
93 стр.

Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес

Изходни данни: инструкции на OLAF за персонала, относно процедурите по разследване, митническо право, митническо и финансово разузнаване, правилник за приложение на закона за митниците, Шенгенска информационна система...
aronn
9 1
Ефективност на лизинга като специфична форма за инвестиране управление на лизинговите сделки в условия на криза
91 стр.

Ефективност на лизинга като специфична форма за инвестиране (управление на лизинговите сделки в условия на криза)

Целта на анализа е да се направят конкретните анализи по отношение възможностите за постигане на ефективност на финансово управление на компанията в условия на криза....
daniche90
0 0
Развите на малките и средни предприятия в България Какви са заплахите проблемите за развитието им
74 стр.

Развите на малките и средни предприятия в България. Какви са заплахите (проблемите) за развитието им

Основен проблем пред българската икономика в процеса на интегрирането ни към евроструктурите, както и сега в периода на глобална финансово икономическа криза, засегнала в максимална степен и българския бизнес...
dannyboy
0 0
Анализ на финансовия резултат и рентабилността
67 стр.

Анализ на финансовия резултат и рентабилността

В условията на пазарна икономика нараства ролята на счетоводната отчетност, което предполага специалистите да притежават значителни умения, навици и познания в областта на финансово стопанския анализ...
silviQ
0 0
Възникване и развитие на независимия финансов контрол в България след 1989г
62 стр.

Възникване и развитие на независимия финансов контрол в България след 1989г.

Европейският съюз в процеса на разширяването си е възприел принципите за добро финансово управление на публичните средства, независимо дали са от вътрешно или международно финансиране...
ivan40
0 0