Проектиране на система за кабелна телевизия
69 стр.

Проектиране на система за кабелна телевизия

Въз основа на тези данни се осигурява необходимо ниво и качество на приетите сигнали на приетия абонат. Критерии за качеството на видео- и звуковата картина при абоната се оценява с отношението сигнал/шум на приеманите сигнали и внесените....
admin
2 2
Проектиране на система за кабелна телевизия
65 стр.

Проектиране на система за кабелна телевизия

Въз основа на тези данни се осигурява необходимо ниво и качество на приетите сигнали на приетия абонат. Критерии за качеството на видео- и звуковата картина при абоната се оценява с отношението сигнал/шум на приеманите сигнали и внесените...
dannyboy
11 1
Постояннотоков волтметър
39 стр.

Постояннотоков волтметър

Измерването на постояннотокови и бавнопроменящи се величини са често срещани измервания, защото в практиката се срещат много такива сигнали и процеси. За измерването им могат да се използват различни постояннотокови измервателни уреди. Диапазонът на...
loli
6 0
Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър
44 стр.

Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър

Миотонометрията е неинванзивен метод за определяне тонуса на биологичните тъкани. Той записва и анализира биомеханичните реакции на тъканта в отговор на краткотрайни механични въздействия.
pelikan
5 0
Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър
44 стр.

Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър

Миотонометрията е неинванзивен метод за определяне тонуса на биологичните тъкани. Той записва и анализира биомеханичните реакции на тъканта в отговор на краткотрайни механични въздействия.
pelikan
8 0
Предварителна обработка на ЕКГ сигнали и диагностика на вътрешнокамерната проводимост
94 стр.

Предварителна обработка на ЕКГ сигнали и диагностика на вътрешнокамерната проводимост

Актуалността на разработката се свързва с непрекъснато нарастващия брой и динамичното развитие на сърдечно-съдовите заболявания, които са в основата на повечето смъртни случаи на населението във всички страни в света...
aronn
0 0