Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес
93 стр.

Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес

Изходни данни: инструкции на OLAF за персонала, относно процедурите по разследване, митническо право, митническо и финансово разузнаване, правилник за приложение на закона за митниците, Шенгенска информационна система...
aronn
9 1
 ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ
71 стр.

“ ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ”

Чрез възприятието в нашето съзнание се създава информационна картина за света въобще и за конкретната ситуация, в която се намираме във всеки момент от нашето съществуване.
aronn
5 1