Анализ на формиране и изразходване на бюджета
85 стр.

Анализ на формиране и изразходване на бюджета

Настоящата дипломна работа разглежда в по-общ план общинския бюджет като основно звено на местните финанси и по-конкрентно проблемите, възникващи в процеса на съставянето и изпълнението на общинския бюджет на примера на Община Бобов дол...
lubega
13 2
Проблеми при отчитане на приходи и разходи в бюджетното предприятие
84 стр.

Проблеми при отчитане на приходи и разходи в бюджетното предприятие

цел на настоящата дипломна работа е да се разкрие бюджетната система на местните органи и в по-голяма степен приходната и разходната й части. На тази база обект на анализ са приходите и разходите в Община Добрич...
ivan40
0 0
Счетоводно-информационно интерпретиране на ценните книжа
84 стр.

Счетоводно-информационно интерпретиране на ценните книжа

Задача на настоящата дипломна работа е да се разгледат видовете ценни книжа и по-конкретно акциите, облигациите и държавните ценни книжа (ДЦК), значението им за банкова дейност...
nezabravima
2 1
Възможности за усъвършенстване системата за заплащане на труда
83 стр.

Възможности за усъвършенстване системата за заплащане на труда

В началото бих искала да изложа своите аргументи в полза на темата избрана от мен за настоящата дипломна работа, за трудовото възнаграждение и системата за стимулиране и мотивиране на работниците и служителите....
dannyboy
15 1
Сделки с фючърсни стокови контракти
83 стр.

Сделки с фючърсни стокови контракти

Изборът на тема за разработването на настоящата дипломна работа е продиктуван от повишения интерес през последните години у нас към дейността на организираните пазари в това число и търговията с фючърси...
messi
13 0
Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията
82 стр.

Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията

Обект на изследване в настоящата дипломна работа е обучението на възрастни учащи. Предмет на изследването е процесът на обучение на възрастни учащи в сферата на търговията...
messi
0 0
Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм в предучилищна възраст
82 стр.

Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм в предучилищна възраст

Тезата, която лежи в основата на тази дипломна работа е, че съществуват терапии, благодарение на които при ранно диагностициране и навременна интервенция, индивидите с аутистично разстройство могат да получат добри шансове...
admin
28 16