Туристически пазари- тенденции и проблеми на българския морски туризъм
3 стр.

Туристически пазари- тенденции и проблеми на българския морски туризъм

Целта е да се дефинират тези пазари, да се изясни кое е характерното за тях, какви са проблемите на морския туризъм в слънчев бряг, какви са тенденциите за в бъдеще и какви промени ще претърпи туристическият пазар...
gecata_maina
0 0