Математика за предучилищна възраст
4 стр.

Математика за предучилищна възраст

Чрез дисциплината математика децата в предучилищна възраст овладяват елементарни математически представи. При възпитанието и поднасянето на знанията учителят трябва да вземе под внимание три важни аспекта....
admin
12 1