Стопанска логистика
45 стр.

Стопанска логистика

Необходимост и същност на логистичната дейност. Същност, предмет и обект на логистиката. Видове логистика. Логистиката е теория и практическа дейност по планиране организация функционално управление и контрол на процесите на...
loli
32 0
Стопанска логистика и логистични системи общ преглед
39 стр.

Стопанска логистика и логистични системи – общ преглед

Логистиката представлява планиране, координиране и организиране, а също така и контрол на материални и свързаните с тях дейностни, информационни и финансови потоци в пространството и времето от тяхния първичен източник до крайния потребител...
mOn
20 1
Стопанска политика на българските правителства след Съединението до края на XIX в
2 стр.

Стопанска политика на българските правителства след Съединението до края на XIX в.

Съединението на Източна Румелия с Княжество България през 1885 г.е от изключително значение за по-нататъшното икономическо, политическо и културно значение на страната.
nezabravima
3 0
Теми по стопанска история
86 стр.

Теми по стопанска история

Стопанската история изучава материалната култура на човешката цивилизация, отделните модели на стопанското развитие и спецификата на тяхната реализация в отделни региони и страни; обществено-икономическия прогрес в развитието на обществото...
ivan40
25 1
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
6 стр.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Счетоводната отчетност е най-рано обособилият се клон в системата на стопанската отчетност. За разлика от останалите два вида стопанска отчетност, оперативната и статистическата счетоводната отчетност...
gecata_maina
3 0