Задачи с едномерни масиви в С++
25 стр.

Задачи с едномерни масиви в С++

Задачи с уравнения, неравенства, намиране координатите на точка, която дели отсечка в някакво отношение. Интересна програма с ЕГН. Сортиране чрез размяна, чрез вмъкване, чрез селекция- възходящ и низходящ ред.
ndoe
11 0