Песен за човека
1 стр.

"Песен за човека"

Песен за човека на Никола Вапцаров е изградена като диспут между двама опоненти, където има различна аргументация с примери и разсъждения. Темата в творбата е за нерадостната съдба на обикновения човек и за вярата,че човекът ...
mOn
8 1
Атанас Далчев - човекът и предметния свят
8 стр.

Атанас Далчев - човекът и предметния свят

Немският философ Хана Арент в своята книга "Човешката ситуация" размишлява върху значението на предметите за човека. основна характеристика на предметите е тяхната трайност във времето: те не се развалят, както например хлябът или другите храни
admin
9 0
Градът и човекът в поезията на Смирнески
2 стр.

Градът и човекът в поезията на Смирнески

Христо Смирненски е пламенен поет на работническата класа, който обогатява българската литература с нов творчески метод – социалистическия реализъм и издига пролетарската поезия на нов, по-висш етап...
gecata_maina
6 0
Екзистенциалните прозрения на човека в Песен за човека
2 стр.

Екзистенциалните прозрения на човека в "Песен за човека"

В поезията на Вапцаров човекът е многолик – той мечтае, страда, бунтува се, греши. Той обича и мрази, гневи се и пише стихове. Груб и възвишен, Вапцаровият човек търси смисъла на своя живот в един свят на несправедливост и жестокост и тръгва по своя...
dannyboy
1 0