По жицата - Йордан Йовков
2 стр.

" По жицата" - Йордан Йовков

В разказа си „ По жицата” Йордан Йовков отразява някогашния тежък и страдалчески живот на хората от българското село . Същевременно ни убеждава, че въпреки теглото и несгодите неговите герои не са угасили у себе си порива към доброто , благородното...
admin
25 2
По жицата
3 стр.

По жицата

Разказът “По жицата” на Йордан Йовков разкрива безкрайността на човешкото страдание и мъка. В него са въплътени и мотивите за надеждата и вярата, за обичта и милостта между хората....
ndoe
16 1
По жицата
3 стр.

По жицата

Разказът "По жицата" на Йордан Йовков е вълнуваща творба за човешкото страдание, съпътствуващо битието на българския селянин, за сакралната вяра в доброто, за всеотдайността и милосърдието...
silviQ
2 0