Творчеството на Пенчо Славейков - път към европеизация на българската литература
25 стр.

Творчеството на Пенчо Славейков - път към европеизация на българската литература

Творчеството на Пенчо Славейков е акт на културно строителство. Първият ни модерен идеолог утвърждава нов естетически проект за обновление на българската литература.
nezabravima
1 1
Традиция и новаторство в творчеството на Пенчо Славейков
13 стр.

Традиция и новаторство в творчеството на Пенчо Славейков

Пенчо Славейков обогатява нашата национална лирика с пейзажни и интимни мотиви, които са напълно в духа на българската патриотична и реалистична традиция. При него се среща пантеизъм, подчертан чрез връзката човек...
admin
15 0
Иван Вазов - Човекът и природата
8 стр.

Иван Вазов - Човекът и природата

Отношението на човека към природата е проблемен център на Вазовото творчество. Заедно с Пенчо Славейков Вазов става основоположник на нов поетически вид в следосвобожденската литература – пейзажната лирика...
nezabravima
2 0
Трагизъм и оптимизъм в поемата Септември на Гео Милев
7 стр.

Трагизъм и оптимизъм в поемата "Септември" на Гео Милев

Гео Милев е вторият български автор, който след Пенчо Славейков ревизира из основи българската художествена култура. По природа бунтар, той никога не стои на едно място и непрекъснато променя естетическите и обществените си позиции...
ndoe
9 0
ПКЯворов трагичният и раздвоеният
5 стр.

П.К.Яворов – трагичният и раздвоеният

Българската литература започва да се самоопределя като модернистична чрез творчеството на Пенчо Славейков и Пейо Яворов. Но заедно с това Яворовата лирика се мисли като предзадаваща нашата символистична поезия...
lubega
3 0