Творчеството на Пенчо Славейков - път към европеизация на българската литература
25 стр.

Творчеството на Пенчо Славейков - път към европеизация на българската литература

Творчеството на Пенчо Славейков е акт на културно строителство. Първият ни модерен идеолог утвърждава нов естетически проект за обновление на българската литература.
nezabravima
1 1
Традиция и новаторство в творчеството на Пенчо Славейков
13 стр.

Традиция и новаторство в творчеството на Пенчо Славейков

Пенчо Славейков обогатява нашата национална лирика с пейзажни и интимни мотиви, които са напълно в духа на българската патриотична и реалистична традиция. При него се среща пантеизъм, подчертан чрез връзката човек...
admin
15 0
Иван Вазов - Човекът и природата
8 стр.

Иван Вазов - Човекът и природата

Отношението на човека към природата е проблемен център на Вазовото творчество. Заедно с Пенчо Славейков Вазов става основоположник на нов поетически вид в следосвобожденската литература – пейзажната лирика...
nezabravima
2 0
Трагизъм и оптимизъм в поемата Септември на Гео Милев
7 стр.

Трагизъм и оптимизъм в поемата "Септември" на Гео Милев

Гео Милев е вторият български автор, който след Пенчо Славейков ревизира из основи българската художествена култура. По природа бунтар, той никога не стои на едно място и непрекъснато променя естетическите и обществените си позиции...
ndoe
9 0
Сън за щастие
5 стр.

Сън за щастие

Епик и лирик, критик и мислител, вът¬решно противоречив, войнствено пристрастен, повече от век Пенчо Славейков е сред елита на културното ни пространство. Поетът преследва една дръзка естетическа цел - решителна европеизация на литературата ни, приобщаван
silviQ
2 0