Любовта и омразата в разказа Дервишово семе на Хайтов
1 стр.

Любовта и омразата в разказа "Дервишово семе" на Хайтов

Любовта и омразата са двете страни на монетата, наречена живот. Никоя от тях не би могла да съществува само за себе си, а винаги преплитайки се в едно неделимо цяло, което съпътства и води човека през дългия път на неговото съществуване.
lubega
2 0
Неразплетимият възел на две човешки съдби в разказа Дервишово семе на Николай Хайтов
3 стр.

Неразплетимият възел на две човешки съдби в разказа "Дервишово семе" на Николай Хайтов

Със сборника си "Диви разкази" Николай Хайтов се откроява в съвременната българска литература като оригинален писател, пресъздал редица художествени образи, чиито прототипове населяват родопския регион.
nerven
18 0
Възелът на съдбата Дервишово семе- Николай Хайтов
3 стр.

Възелът на съдбата ("Дервишово семе"- Николай Хайтов)

Патриархалните родови закони имат своите нравствени опори в почитта към родителите, съвестта, достойнството и честта. Всичко това е подчинено на святото задължение да се продължи родът във времето.
messi
33 1
Дългът към рода и дългът към сърцето в разказа Дервишово семе
2 стр.

Дългът към рода и дългът към сърцето в разказа "Дервишово семе"

Увод. Семейството е важен фактор в човешкото развитие. Без него трудно бихме оцелели в този свят на хаос и разруха. В тежки за нас моменти се уповаваме най-често на най-близките си...
mOn
345 6