Теоритични постановки на проблема по литература
37 стр.

Теоритични постановки на проблема по литература

Задълбочен анализ на проблема. Няколко точки от написаното: 1.Преглед на литературата по проблема за груповата работа 2.Типологията на груповата учебна работа 3.Характеристика на интерактивните методи на обучение
emoto_92
1 0
Анализ на романа Тютюн
28 стр.

Анализ на романа ""Тютюн""

Най-известното произведение на Д.Димов е белязано чрез скандала на неговото първоначално отричане и абсурден случай на наложен идеологизиран прочит (цензуриране), което поражда и втората променена редакция на текста...
mOn
6 0