Волята за власт заложена в образа на Борис Тютюн
2 стр.

Волята за власт, заложена в образа на Борис, ”Тютюн”

Промените в обективния ход на времето, спецификата на неговия дух, философия и морал, противоречивия му и драматичен облик писателят внушава, изследвайки измененията в човешкия живот, пресъздавайки сложността на човешките страсти и съдби....
ndoe
6 0
Д Димов - Тютюн цялостен анализ
8 стр.

Д. Димов - Тютюн (цялостен анализ)

Като творец – изследовател на човешката душа, неговите романи очертават постепенното разширяване на обхвата на този проблем – Д. Димов върви от осъдените души до един цял осъден свят в романа "Тютюн"...
nerven
3 0
Димитър Димов - Тютюн - анализ
5 стр.

Димитър Димов - "Тютюн" - анализ

През 50-те години на нашия век българският роман навлиза в своето "златно време". Този жанр и особено една от неговите разновидности – епичният роман, се превръща във водеща литературна форма за споменатото десетилетие...
gecata_maina
12 1
Димитър Димов - Тютюн - анализ
5 стр.

Димитър Димов - „Тютюн” - анализ

През 50-те години на нашия век българският роман навлиза в своето „златно време”. Този жанр и особено една от неговите разновидности – епичният роман, се превръща във водеща литературна форма за споменатото десетилетие...
wizzair
35 3