Гераците - Елин Пелин
4 стр.

"Гераците" - Елин Пелин

Още първият абзац на "Гераците" е активно въвеждащ в смисъла на повествованието и дава отговор на въпрос, който читателят още не е успял да зададе: Кой е Йордан Герака? Един от многото, той става "първи човек" сред съселяните си.
admin
49 0
Гераците - Елин Пелин
3 стр.

"Гераците" - Елин Пелин

Светът на Гераците е затворено пространство: домът, полето, земеделският труд. Този космос е проектиран вертикално, като борът, донесен от светите рилски гори, е образ на дървото на живота, символ на родовата крепост......
admin
40 2
Гераците на Елин Пелин - анализ
10 стр.

"Гераците" на Елин Пелин - анализ

Началото на повестта на Елин Пелин въвежда читателя в един спокоен и хармоничен свят. Това е светът на Гераците. Това е тяхното родово пространство и родово време - подредено, устойчиво, затворено в своята цикличност и сигурност.
admin
29 1