Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика
26 стр.

Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика

Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика предназначен за учители по математика и физика, както и за студенти в съответните дисциплини. Може да послужи, като база за курсови и дипломни работи...
silviQ
2 1