Две души - Яворов
2 стр.

Две души - Яворов

Самотата е основният мотив в поезията на Яворов.В стихотворението „Две души „ тя е неотлъчно свързана с живота на лирическия герой ,оковава го в „двойният пламък” на душевният му конфликт..
dannyboy
175 2
Основния конфликт в Тартюф
1 стр.

Основния конфликт в "Тартюф"

Основния конфликт в "Тартюф" е породен от съзнателните намерения и действия на измамника Тартюф срещу материалните интереси и междуличностните отношения на семейството ,подкрепяни несъзнателно от наивния Оргон. В действената...
cblock
0 0
Основният конфликт в Прикованият Прометей
8 стр.

Основният конфликт в „Прикованият Прометей”

Основният конфликт в „Прикованият Прометей”: деспотизъм – демокрация и хуманизъм; Отношението на Зевс към конфликта? Отношението на служителите на Зевс към конфликта ? Отношението на Прометей към конфликта. Моралната победа на Прометей...
wizzair
167 1
Граф дьо Монте Кристо романтически герой
2 стр.

Граф дьо Монте Кристо – романтически герой

Романът на Александър Дюма-баща "Граф Монте Кристо" извежда на преден план централния за поетиката на романтизма конфликт м/у личността и обществото, индивидуалните нравствени принципи и порочната социална система.
cblock
13 0
Анализ на разказа Андрешко
2 стр.

Анализ на разказа "Андрешко"

“Андрешко” е сред най-популярните разкази на Елин Пелин. В основата на разказа стои социалният конфликт между обикновенния човек - селянина и представителя на властта. Конфликт, който на пръв прочит изглежда комичен, но крие в себе си истината за...
admin
113 4