Атанас Далчев - Книгите
2 стр.

Атанас Далчев - "Книгите"

Поезията на Далчев е поезия на философски размисъл, на вгълбеното наблюдение и самонаблюдение. Един от основните проблеми в художествения му свят е проблемът за познанието, за книгите и за интелектуалният опит...
nezabravima
6 0
Атанас Далчев - Книгите
1 стр.

Атанас Далчев - Книгите

Стихотворението интерпретира темата за познанието като окови за човека, като самота на духа. Мотивът за познанието в Далчевата поезия има двойнствен смисъл. Книгите, знанието, словото са път за опознаване на света, но и отчуждават от живота, отнемат ...
loli
4 0