Вазовата лирика - основа на българския национален пантеон Личностите и героите родната земя и природа езикът като национални ценности
5 стр.

Вазовата лирика - основа на българския национален пантеон (Личностите и героите, родната земя и природа, езикът като национални ценности)

Именно на патриарха на българската литература Иван Вазов се пада мисията да издигне от бездните на вековете българския национален пантеон - духовен храм, в който да намерят място героите и ценностите на нацията ни. Воден от своя патриотичен дълг, Вазов ве
nicky931
4 0
Антигона от Софокъл
1 стр.

Антигона от Софокъл

Трагедията "Атигона" на Софокъл е представена на сцена вероятно 442г.пр.Хр. и донася голяма слава на своя творец.Характерите изградени от него в драматургичната творба,са трагически определени,а героите се отличават с делата си...
ndoe
3 0
Железния светилник роман за историческата съдба на народа и неговата характерология
2 стр.

„Железния светилник” роман за историческата съдба на народа и неговата характерология

Отражение на тези процеси намираме в семейния живот на Глаушеви. Духът на патриархалната традиция с нейните установени норми на живот Талев пресъздава чрез образите на героите си...
admin
13 0
Разказите на Чехов
3 стр.

Разказите на Чехов

Чеховите герой – добри и зли, умни или глупави, значителни или незначителни – са осветени отвътре, живи, реални. Писателят рисува живота и героите такива, воден от своята вътрешна свобода и непринуденост....
ivan40
19 0
Красотата добротата и любовта в разказа Ангелинка от Елин Пелин
3 стр.

Красотата, добротата и любовта в разказа "Ангелинка" от Елин Пелин

Героите на разказа са добросърдецни, съвсем обикновени, дружелюбни, с чисти помисли, с отворени очи за доброто и красивото, способни да даряват радост и любов.
admin
5 0
Сравнителна характеристика на историческото време в което се развива действитето с процесите в България в преосвобожденската епоха - Железния светилник
2 стр.

Сравнителна характеристика на историческото време, в което се развива действитето, с процесите в България в преосвобожденската епоха - "Железния светилник"

Като четем "Железният светилник", "Гласовете ви чувам" и"Преспанските камбани", ние заживяваме със съдбата на героите, пренасяме се в далечната епоха и дълго не можем да се откъснем от нейното неопределимо и трайно влияние.
ndoe
2 0
Съдбата и характерите на героите от Немили-недраги изразени чрез физическите им портрети
3 стр.

Съдбата и характерите на героите от "Немили-недраги", изразени чрез физическите им портрети

Чрез физическите портрети на хъшовете Вазов е успял да разкрие реалното състояние на героите - тежкият емигрантски живот ги е състарил преждевременно, в някакъв момент усещаме дори обречеността им, но у тях има сила, която може да ги преобрази.
lubega
0 0