Финансов анализ на предприятие
26 стр.

Финансов анализ на предприятие

Вертикален и хоризонтален анализ на приходи и разходи; коефициенти на ликвидност; финансова устойчивост чрез метода на Алтман; изводи, коментари и препоръки относно финансовото състояние на предприятието...
ndoe
0 0
Хоризонтален и вертикален финансов анализ
26 стр.

Хоризонтален и вертикален финансов анализ

Новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи...
cblock
0 0
Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика
26 стр.

Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика

Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика предназначен за учители по математика и физика, както и за студенти в съответните дисциплини. Може да послужи, като база за курсови и дипломни работи...
silviQ
2 1