Анализ на стихотворението Възхвала на кокичето от Христо Фотев
4 стр.

Анализ на стихотворението "Възхвала на кокичето" от Христо Фотев

Още в първите книги на Фотев - "Баладично пътуване", "Лирика". "Сантиментални посвещения", "Пристанище" и др. баладично-романтичното се налага като основна емоционална и художествена доминанта в поетическия му стил.
lubega
11 1
Анализ на стихотворението Ний от Христо Смирненски
2 стр.

Анализ на стихотворението "Ний" от Христо Смирненски

Сбит анализ на посоченото стихотворение. В него са включени основните теми, мотиви и топоси на творбата, като се поставя акцент на цитиране, тропи и фигури, за да се разгърнат проблемите на стиха....
mOn
124 1
Анализ на стихотворението Потомка от Елисавета Багряна
6 стр.

Анализ на стихотворението "Потомка" от Елисавета Багряна

Предварителната представа за авторката съставяме от презентацията за нея. Основна тема на творчеството й е родът, семейството. В нейните произведения оживяват спомените й за домът, близките, за Родината. Поезията и е неизменно обвързана с национално...
ndoe
12 0
Анализ на стихотворението Майце си
2 стр.

Анализ на стихотворението "Майце си"

Стихотворението „Майце си”е първата Ботева творба и е написана по време на пребиваването му в Одеса. То разкрива чувствата, вълненията и преживяванията, породени от досега с непривичната и чужда среда...
admin
16 0
Анализ на фрагмент от стихотворението на Вазов Линее нашто поколение
2 стр.

Анализ на фрагмент от стихотворението на Вазов ,,Линее нашто поколение"

Анализ на фрагмент от стихотворението на Вазов ,,Линее нашто поколение", чрез което се представя социялната действителност и живота на българите след Освобождението на България...
nicky931
206 0
Анализ на стихотворението Къщата от Атанас Далчев
2 стр.

Анализ на стихотворението "Къщата" от Атанас Далчев

Творческите изяви на Атанас Далчев започват през 20-те – 30-те години на XX век – време, което в културното съзнание е свързано с модерността. Литературният кръг "Стрелец", към който принадлежи Далчев, отрича поезията на символистите...
admin
178 3
Трагичната непостижимост на познанието Анализ на стихотворението Миг
5 стр.

Трагичната непостижимост на познанието (Анализ на стихотворението "Миг")

1. Каква философия за познанието предлага стихотворението "Миг"? Съпоставете с интерпретацията на този проблем в творчеството на П.К. Яворов ("Към върха", "Маска", "Нирвана"). Направете изводи за модернистичната кон
nezabravima
39 0
Анализ на стихотворението Моята молитва от Христо Ботев
1 стр.

Анализ на стихотворението "Моята молитва" от Христо Ботев

Стихотворението "Моята молитва" от Христо Ботев разкрива същността на един бунтовник, революционер изразен в лицето на автора.тази творба е изградена върху силни чувства, който ясно се отличават чрез думите му.чувства на любов и омраза.....
mOn
59 1