Резултати 1-10 от 1
Примерен тест за матура по География 2012
30въпр.

Примерен тест за матура по География 2012

Примерната матура тази година съдържа 39 въпроса, 30 от които са тестове. Матурата по География и Икономика запазва формата си от предишните години, като не се наблюдават косвени промени.
  • 2884
Трудност:
47%