Изчисляване на микрофонен предусилвател с операционен усилвателтонкоректорсмесител и Изчисляване на краен усилвател на мощност
13 стр.

Изчисляване на микрофонен предусилвател с операционен усилвател,тонкоректор,смесител и Изчисляване на краен усилвател на мощност

Усилвателите на мощност са предназначени да предават в определен товар относително голяма мощност с голям коефициент на по-лезно действие и зададени максимално допустими изкривявания на усил вания сигнал.
ndoe
59 1
Инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател ОУ
5 стр.

Инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател (ОУ)

Протокола е използван в ТУ-Варна, втори курс първи семестър. Да се запознаем с устройството на Инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател и неговото приложение електричните вериги.
wizzair
235 6
Диференциращ усилвател
4 стр.

Диференциращ усилвател

Изследване на дифиренциращ усилвател с ОУ µА 741 Целта на упражнението е да се изучи схемата и действието на диференциатор, изпълнен с операционен усилвател µА 741. Да се определят основните технически параметри и характеристики.
eramea
38 2