ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ
223 стр.

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ

ЕЛЕКТРОХИМИЯТА се отнася към областта от знания за взаимното превръщане на химическата и електрическа видове енергия и за използването на тези преобразувания. Електрохимическите процеси намират широко приложение в днешно време в различни области на съврем
mastarala
3 1
Замърсяване на атмосферния въздух в Бургаски регион от въглеводородни емисии
111 стр.

Замърсяване на атмосферния въздух в Бургаски регион от въглеводородни емисии

През последните десет години интензивно се променя околната среда. Големите градове се превръщат в центрове с екологични проблеми. Това се дължи на промишлено производство, неконтролиран ръст на производствени и битови отпадъци...
messi
0 0
Екологични проблеми
60 стр.

Екологични проблеми

Денис Мидоус и др. в книгата “Границите на растежа”: Ако се запази темпът на нарастването на населението в света, индустриализацията, замърсяването на околната среда, производството на хранителни продукти, експлоатацията на природните ресурси, през...
ndoe
11 0
Биоценози
34 стр.

Биоценози

Популациите са екологични макросистеми, които не съществуват самостоятелно, а са интегрирани в макросистеми от по- висок ранг – биоценози. Синоними са асоциация и съобщества.
kofo1234
2 0