Данъчен митнически и валутен контрол Органи по приходите и публични изпълнители
13 стр.

Данъчен, митнически и валутен контрол. Органи по приходите и публични изпълнители.

Административен орган по приходите е самостоятелно юридическо лице към Министерството на финансите с отделен бюджет, в който постъпват както субсидии от МФ така и собствени приходи...
messi
5 1