Административно териториално устройство на България
9 стр.

Административно – териториално устройство на България

Характеристика на административно-териториалното устройство. Историческо развитие на териториалното устройство на България. Видове административно-териториални единици: Област, Община, Район и Кметство, Населени места и селищни образувания ...
Simonsita
4 0
БЪЛГАРИЯ Република България
4 стр.

БЪЛГАРИЯ , Република България

Държава в Южна Европа, в източната част на Балканския полуостров. Граници: на север - Румъния, на изток - Черно море, на юг - Турция и Гърция, на запад - Държавна общност Сърбия и Черна гора и Република Македония...
loli
2 0