Разработка на урок за подготвителна група 3 план конспект по български език
15 стр.

Разработка на урок за подготвителна група 3, план конспект по български език

Образователно направление: български език. Образователно ядро: фонемика. Тематичен блок: "Моят род". Тема: моето семейство. Книга за детето "Вълшебства от думи"...
messi
200 34
Специфика на работата по възприемане и осмисляне на пословиците и поговорките в подготвителна група приложение на броилките в детската градина
5 стр.

Специфика на работата по възприемане и осмисляне на пословиците и поговорките в подготвителна група. приложение на броилките в детската градина

Настоящата разработка разкрива ролята и значението на някои от кратките фолклорни жанрове в предучилищна възраст за развитие на детското словесно творчество, като са посочени част от методите и похватите, които биха довели до по-лесното им възприемане.
ndoe
2 2