Молекулното моделиране в обучението по химия и опазване на околната среда
39 стр.

Молекулното моделиране в обучението по химия и опазване на околната среда

В хода на изучаването на различни явления и събития природните науки се нуждаят от модели. Моделът дава връзката между абстрактните теории и изпълнението на конкретни експерименти. той помага да бъдат направени прогнози...
nerven
2 0