Финансиране с лизинг
15 стр.

Финансиране с лизинг

Лизинг - характеристики, особености, предимства. Финансов лизинг. Оперативен лизинг. Към момента у нас тази форма на финансиране не е толкова разпространена. Вероятно все още не е толкова позната и популярна, а може би причината се крие в това, че българи
nerven
2 0
Финансов анализ
10 стр.

Финансов анализ

Финансовият анализ на фирмата дава възможност да се определи какво е текущото финансово състояние, какви са причините, поради които се е достигнало до него и какви мерки следва да се вземат за подобряването му...
silviQ
3 0
Финансов анализ
28 стр.

Финансов анализ

“Розахим”АД има за основна своя дейност производство и преработка на етерични масла, суровини, разтворители, синтетични ароматични вещества и стоки за потребление. В продуктовата гама са разредители, кореселин, спирт за горене, газ за осветление...
Simonsita
28 6
Финансов анализ
5 стр.

Финансов анализ

Анализът е въпрос с много широко съд-ние. Може да се разглежда в ≠ аспекти. Изясняването на същността на анализа изисква той да се разглежда като метод на познанието и метод за прогнозиране и планиране на стопанската и финансовата...
lubega
0 0
Финансов анализ
15 стр.

Финансов анализ

В исторически аспект ФА възниква на значително по-късен етап от възникването и развитието на отделни обособени и самостоятелни научни области като счетоводство, финанси, организация на производството, право, управление и др....
admin
5 1
Финансов анализ
28 стр.

Финансов анализ

“Розахим”АД има за основна своя дейност производство и преработка на етерични масла, суровини, разтворители, синтетични ароматични вещества и стоки за потребление. В продуктовата гама са разредители, кореселин, спирт за горене, газ за осветление...
nicky931
0 0