Административни нарушения във финансовата система
11 стр.

Административни нарушения във финансовата система

Термините "финансово стопанство", "публично-финансова дейност", "публични финанси" по същество определят финансовата система в нейните основни подразделения – "бюджет", "финансиране на фирмите", "банк
nerven
1 0
Данъци - видове
4 стр.

Данъци - видове

Същност – това е законосъобразно, задължително, принудително, безвъзмездно плащане от физически и юридически лица към държавата за финансиране на публични разходи...
cblock
0 0
Местни финанси Теорема за децентрализацията
20 стр.

Местни финанси. Теорема за децентрализацията.

Местни финанси. Теорема за децентрализацията. Оптимален размер на местните публични структури. Децентрализация на публичните разходи. Финансиране на местните органи на публична власт. Местни данъци и такси...
messi
0 0
Начини и техники за събиране на данъка
2 стр.

Начини и техники за събиране на данъка

Тема от публични финанси включваща - 1)откупна система; .... 2)събиране чрез нарочни държавни служители; ..... 3)събиране посредством използуването на гербова хартия и гербови или таксови марки; ...... 4)безобложно събиране на данъците;..... 5)непосредс
rouzes
1 2
Публични блага Икономическа природа на публичното благо
13 стр.

Публични блага. Икономическа природа на публичното благо.

Публични блага – При понятието чисто публично благо е налице особен вид вторичен ефект: потреблението на това благо от индивида Х не намалява количествата, които са достатъчни за индивида У и за останалите членове на обществото.
messi
0 0