Лекции по Финанси
104 стр.

Лекции по Финанси

Предмет и задачи на дисциплината "Финанси на фирмата". Всичко, което е свързано със фирмата (учредяване, функции, организация, взаимоотношения с партньори и институции), се третира в Търговския закону нас...
the_magicer
6 2