Финансово право
32 стр.

Финансово право

Финансовата дейност е вид държавна дейност. Единият от субектите по всяко финансово правоотношение е държавен орган. Всички държавни органи, които имат правомощия в сферата на финансите изграждат финансовата администрация. Това са много и различни...
gecata_maina
2 0
Централна банка и паричен съвет
20 стр.

Централна банка и паричен съвет

Тема за държавен изпит по финанси. Централна банка и паричен съвет. Поява, структура и функции на ЦБ. Баланс на ЦБ, парична база, сеньораж. Парична база и бюджетен дефицит. Предимства и недостатъци на съвременните парични съвети...
mOn
1 0