ДДС основа на фискалната хармонизация в Европа
47 стр.

ДДС – основа на фискалната хармонизация в Европа

Отстраняването на различията в конкурентните позиции, предизвикани от фискални фактори е целта на фискалната хармонизация. Необходимостта от данъчна хармонизация, от уеднаквяването на данъчните системи, видовете и размерите на отделните данъци...
admin
29 2
ДДС основа на фискалната хармонизация в Европа
46 стр.

ДДС – основа на фискалната хармонизация в Европа

Отстраняването на различията в конкурентните позиции, предизвикани от фискални фактори е целта на фискалната хармонизация. Необходимостта от данъчна хармонизация, от уеднаквяването на данъчните системи, видовете и размерите на отделните данъци...
messi
7 0
Публични общи финанси
35 стр.

Публични общи финанси

Парите като основа на финансите,Институции на паричната емисия,финансов сектор,Публични финанси,Същност и функции,Публични блага,Приходи,Същност и функции на данъка,Косвени данъци,Организация и техники на данъчното облагане,Акцизи,Преки данъци...
mOn
3 1