Променлив ток генератори
10 стр.

Променлив ток, генератори

Материалът предоставя базата, нужна за изнасяне на доклад по физика на тема Генератори за променлив ток. Съдържа обща информация за механизма, както и анимация за него. Начало - явленията, позволили създаването....
dannyboy
45 5
Физика 2
8 стр.

Физика 2

Топлинно излъчване - атомите и молекулите на нагретите тела излъчват електромагнитни вълни за сметка на енергията на топлинното им движение...
mOn
24 3