Управление на качеството на човешките ресурси в строителна фирма според изискванията на ISO 90012000
22 стр.

Управление на качеството на човешките ресурси в строителна фирма според изискванията на ISO 9001:2000

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
the_magicer
0 0