Културен туризъм в селища с уникални природни исторически и архитектурни забележителности Боянската църква
74 стр.

Културен туризъм в селища с уникални природни, исторически и архитектурни забележителности (Боянската църква)

Настоящата дипломна работа има за цел да представи маркетингово проучване на избран туристически обект (в случая Боянската църква), като място за развитие на културен туризъм в България....
daniche90
0 0