Връзката равенство гражданско общество според Джовани Сартори
7 стр.

Връзката, равенство – гражданско общество (според Джовани Сартори)

Понятието "гражданско общество" има дълга и сложна история. То влиза в употреба още през 17-18 век. Неговият основен смисъл се е заключавал в това, че гражданите трябва да имат свои закони, за да не зависят изцяло от грубия произвол на държавата
ivan40
15 1