Банково счетоводство
14 стр.

Банково счетоводство

Лекции по банково счетоводство ТБ "ОББ"АД – София са извършени следните стопански операции: 1. Изтеглени са в брой от средствата по разплащателна с-ка в ЦУ на БНБ 1 600 000 лв. банкноти и 400 000лв. монети. 2. Общото събрание на акционерите на
cblock
6 0